Kredili Çalışma YENİ

 

KREDİLİ ÇALIŞMA ÖZETİ

1.En az 3 ay nakit veya k.kartı ile çalışılmış olunması şartır.

2. Sözleşme doldurulur şirket merkezine gönderilir.

3. sirket gerekli incelmeyi yaptıktan sonra  belirli limite göre kredi acar.

4. vade tanımı söledir: Ürün sirket depolarından cıktıktan sonra sip  fiş irsaliye veya fatura tarihinden itibaren  20 gün içresinde

k.kartı Nakit veya maksimum 60 günlük cek alımı uygulanır.

BU ALAN BAYİİ VE DAĞITICIYA ÖZELDİR 

 

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR;

Bu sözleşme bir tarafta

ERLER TEKNOLOJİ SAN.TİÇ A.Ş

(DERİNCE V.D – 3640308499 Vergi No)

(Sırrı paşa mah denizciler cad. No 182/d Derince/KOCAELİ)

0262 321 30 41

(Bundan böyle sözleşmenin ilerleyen bölümlerinde ERLER olarak anılacaktır.)

 

Ile

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

(Bundan böyle sözleşmenin ilerleyen bölümlerinde BAYİ olarak anılacaktır.)

 

arasında düzenlenmiş ve ……………… tarihinde 2 (iki) nüsha şeklinde karşılıklı olarak imzalanmıştır.

 

2. SÖZLEŞME KONUSU;

İşbu sözleşme; ERLER AŞ  ile BAYİİ arasında yapılacak ticari alışveriş ile ilgili iş akışını, şartlarını, tarafların hak ve yükümlülüklerini, sözleşmenin süresini, fesih şartlarını ve ihtilaf durumunda çözüm şekli ve yollarını düzenlemektedir.

 

3. TANIMLAR;

Erlerteknoloji.com.tr: İnternet ortamında Erlerteknoloji.com.tr: adresinden ulaşılan, BAYİ’nin özel şifre ile girebildiği, sipariş, cari hesap, ödeme, iade ve arızalı ürün işlemlerinin takibini yapabildiği ERLER tarafından yazılmış ve geliştirilen toptan ticaret sitesidir.

İkinci Adrese Sevk: BAYİ’nin merkez adresi dışındaki şubelerine veya müşterilerine gönderilmek üzere senkanet üzerinden verdiği siparişlerin ERLER AŞ tarafından bu adreslere sevkidir.

Sanal POS: ERLER AŞ’nın sunduğu her türlü mal ve hizmet bedelinin internet üzerinden banka kartı veya kredi kartı ile tahsil edilmesine aracılık eden ve bankalarca desteklenen POS yazılım sistemi.

4. FİKRİ SINAİ HAKLARI;

 1. BAYİ, ERLER AŞ’nın yazılı izni olmadan ERLER adına tescilli marka ve logoların hiçbirini kullanamaz.
 2. BAYİ,erlerteknoloji.com.tr kullanılan servislerin ve yazılımların telif hakkının ERLER’e ait olduğunu, bu yazılım ve sitedeki her türlü bilginin ERLER’in yazılı izni olmadan çoğaltılıp dağıtılmayacağını kabul eder.
 3. BAYİ diğer kullanıcıların zararına haksız rekabet doğurucu şekilde davranmamayı, onların iletişimini engellememeyi, alım yapma niyeti olmaksızın erlerteknoloji.com.tr ortamında gösterilen stokları rezerve etmeye kalkışmamayı, başka kullanıcılara ve ortama zarar verici virüs, program vs. üretmemeyi/yüklememeyi ve zincir posta, postalanması yasak mesajları postalamamayı, elde etmiş olduğu herhangi bir ticari bilgiyi zarar verici şekilde kullanmamayı, rızası ile veya rıza harici başkalarına ait elde ettiği kişisel bilgileri zarar verici kötü amaçlarla kullanmamayı, kayıt etmemeyi başka adreslere göndermemeyi, ticari ve sosyal etik değerlere, ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uygun davranmayı, tehdit, taciz, hakaret içeren ifadelerde bulunmamayı, şifre, kullanıcı adı seçimi, talep yazı ve mesajlarda bunlara uygun davranmayı, bu gibi hallerde sorumluluğun kendisine ve kötü niyetli kullanıcılara ait olduğunu ve ERLER’in sorumluluğu bulunmadığını, ERLER’in izni olmadan Şenkanet hizmetlerini özel, şahsi, ticari veya başka amaçlarla kullanmamayı, herhangi bir mal veya hizmet ticareti yapmamayı, buna yönelik kampanya, mesaj, anket, yarışma, davet, promosyon, teklif, zincir mektup ve reklam faaliyetlerinde bulunmamayı taahhüt eder. Böylesi durumlarda ERLER’in tek taraflı olarak akdi fesih edebileceğini, kabul eder.

 

5. TÜKETİCİ HAKLARI;

 1. BAYİ’nin, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a ve bu amaçla çıkan tebliğ ve yönetmeliklere aykırı davranışları nedeniyle ortaya çıkabilecek hukuki ve cezai sorumluluk tümü ile BAYİ’ye aittir.
 2. ERLER, BAYİ’den kaynaklanan sorunlar nedeniyle nihai tüketiciye kanuni teselsül veya müşteri memnuniyetini sağlamak için herhangi bir ödemede bulunmak zorunda kalırsa, bu bedeli BAYİ hiçbir kayıt ve koşul ileri sürmeden talep halinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

 

 

6. YASAK BEYAN VE TANITIM;

 1. BAYİ kendisini hiçbir şekildeERLER AŞ’nın iş ortağı veya acentesi gibi gösteremez. ERLER adına bildirim ve taahhütte bulunamaz.
 2. BAYİ, ERLER ile yaptığı ticaret ve işbu sözleşme nedeni ile elde ettiği ticari sır ve bilgileri haksız rekabet oluşturacak ve ERLER aleyhine olacak şekilde kullanamaz, açıklayamaz ve bu konuda beyanda bulunamaz.

 

7. ERLERTEKNOLOJİ.COM.TR ŞİFRESİ VE KULLANIMI;

 1. Erlerteknoloji.com.tr  kullanım ana şifresi BAYİ’nin bu sözleşmenin ekinde beyan ettiği şirket bilgilerine göre e-posta yoluyla ERLER tarafından sözleşmeyi imzalayan şirket yetkisinin mail adresine gönderilecektir.
 2. Şenkanet kullanımı için ERLER tarafından verilen müşteri kodu, kullanıcı adı ve şifresi ve ayrıca BAYİ tarafından tanımlanacak ek alt kullanıcı şifreleri BAYİ’ye özel olup, kullanımından doğacak her türlü zarar ve sorumluluk BAYİ’ye aittir.
 3. BAYİ, sözleşme süresince erlerteknoloji.com.tr  ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi veya kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. Bunun tespiti halinde ERLER  erlerteknoloji.com.tr şifresini iptal edebilir ve sözleşmeyi fesih edebilir.
 4. BAYİ, erlerteknoloji.com.tr kullanımı sırasında yasalara ve genel ahlaka aykırı içerik, mesajlar ve yazılımlar göndermemeyi kabul eder.
 5. BAYİ, erlerteknoloji.com.tr servislerinin güvenliğini sarsıcı kullanım ve davranışlarda bulunursa meydana gelen ve/veya muhtemel zararlardan sorumludur.
 6. BAYİ, yeterli güvenlik önlemlerini almamasından dolayı veya bilgilerin ERLER haricinde başka şahısların eline geçmesinden ERLER’in  sorumlu olmadığını, hizmet kullanımı sırasında elde edilen bilgilerin ve internet üzerinden gelen her tür verinin BAYİ rıza ve isteği ile talep edilmiş olduğunu, bunların BAYİ bilgisayarlarında ve sistemlerinde yaratabileceği arıza, bilgi kaybı vb. sorumluluğun BAYİ’ye ait olduğunu, bundan dolayı ERLER’den tazminat talep hakkı bulunmadığını kabul eder.
 7. Elektronik ortamda BAYİ kendisine verilen şifre ile yapacağı işlemlerde onay butonuna basmakla verdiği sipariş ve bilgilerin doğru gerçek ve serbest iradesini yansıttığını onay ve beyan etmiş olur.

 

 

 

 

8.  ERLERTEKNOLOJİ.COM.TR  ÜZERİNDE ÜRÜN TEŞHİRİ, FİYAT, STOK BİLGİLERİ VE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI;

 1. Ürünlerin Şenkanet’te teşhir edilmiş olması, ürünlerin stokta bulunmasının taahhüt edildiği anlamına gelmez. ERLER, stokta bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir veya stok durumuna göre kısmen yapabilir veya siparişi iptal ederek, ödeme yapılmış ise sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.
 2. ERLER erlerteknoloji.com.tr  satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme hakkına haizdir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde ERLER  hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. Bundan dolayı BAYİ’nin herhangi bir tazminat talebi olamaz.
 3. BAYİ, satışları ile ilgili sözleşmelerini anılan şartlara tabi olarak yapacaktır.

 

9.  erlerteknoloji.com.tr  ÜZERİNDEN SİPARİŞ;

 1. BAYİ, siparişlerini ERLER’in belirleyeceği biçimlerde verir.
 2. ERLER  sipariş tutarı konusunda asgari sınırlamalar koyabilir.
 3. BAYİ ikinci adrese sevkiyat siparişlerini erlerteknoloji.com.tr’i kullanarak vermek zorundadır. Bu siparişler verilirken siparişlerin hangi tanımlı sevk adresine teslim edileceği erlerteknoloji.com.tr seçilecektir.
 4. BAYİ tarafından ERLER Müşteri Temsilcisine sözlü olarak verilecek siparişlerde ilave adreslere gönderi kesinlikle yapılmayacaktır.

 

10. İKİNCİ ADRESE SEVK;

 1. BAYİ, bu anlaşma EK’inde veya anlaşmayı imzaladıktan sonra ERLER’e EK-3’de yer alan formu tüm BAYİ şubeleri / müşterileri için ayrı ayrı olacak şekilde, antetli kağıda basılı, eksiksiz doldurulmuş ve BAYİ yetkilisi tarafından onaylanmış bir biçimde gönderecektir.
 2. Sözleşme ve kaydedilecek ilk adreslere ait dokümanın BAYİ tarafından orijinalinin gönderilmesi zorunludur.
 3. Sonradan ilave edilecek adresler için yine EK-3’deki form aynı şekilde doldurulup kargo, posta ya da fax yoluyla veya elden ERLER’e ulaştırılacaktır.
 4. BAYİ bu şekilde ERLER’in belirleyeceği sayıda adres tanımlatabilir. Bu başvuru sonuçları ŞENKA tarafından en geç 2 (iki) iş günü içinde kabul ya da reddedilecek ve sonuç BAYİ’ye ERLER tarafından bildirilecektir.
 5. Bu şube / müşteri adreslerinin değişmesi durumunda yine aynı formla yeni adresi bildirmek ve eski adresin iptali için faks ya da e-posta ile müşteri temsilcisine bilgi vermek zorundadır.
 6. Bu bilginin geç ya da eksik verilmesi durumunda doğabilecek her türlü zararın tazmininden BAYİ sorumlu olacaktır.

 

11. İKİNCİ ADRESE TESLİMDE SORUMLULUK;

 1. BAYİ’nin şubesi veya müşterisinin elemanlarının adres ve kimlik bilgilerini yanlış vermeleri veya teslimatta bu nedenlerle hukuki geçersizlik, malın çalınma veya dolandırılma veya başka nedenlerle zayi edilmesi hallerinde veya sipariş edilen ürünlerin taşınması, yerleştirilmesi, teşhir, satış ve kurulum sırasında ürünlere ve 3. şahıslara verecekleri herhangi bir zarardan dolayı ERLER’in herhangi bir sorumluluğu bulunmayacağı, bu zararlardan dolayı bizzat BAYİ sorumlu olacağını kabul eder.
 2. BAYİ, ERLER’e söz konusu ürün bedelini bila itiraz ödeyeceği gibi ayrıca ERLER ’in açıklanan ve benzeri nedenlerle ödemek zorunda kalacağı maddi manevi her tür tazminat bedelini gecikmeksizin nakden ve defaten ödeyeceğini bila kaydu şart kabul ve taahhüt eder.

 

12. HATALI ADRESE SEVK;

 1. Bayi tarafından ERLER’in belirlediği usullerle aykırı bir şekilde hatalı kargo adresi bildirilmesi nedeni ile alıcıya teslimat yapılamaması durumunda ERLER’e geri iade olan malın kargo masrafları BAYİ tarafından karşılanır ve bedel BAYİ hesabına borç kaydedilir.

 

13. NAKLİYE –TESLİMAT, SEYİR RİSKİ;

 1. Kargo teslim fişinin veya irsaliyenin imzalanmış olması ile BAYİ malları (ve faturayı) teslim almış kabul edilecektir.
 2. Eğer siparişin ulaştırılmasında ERLER sevkiyatı kullanılacaksa kargo fişi yerine ERLER Satış İrsaliyesi veya İrsaliyeli Fatura ile imza karşılığı teslim gerçekleşecektir.
 3. Teslimat anında irsaliye veya irsaliyeli fatura içeriğinde bir eksiklik, kolide bir hasar ya da bantı açılmış olması durumunda koliyi teslim almadan önce kargo ya da sevkiyat yetkililerine tutanak tutturulmalı ya da ürün(ler) hiç teslim alınmamalıdır.
 4. Teslim alındıktan sonra BAYİ bu konuda hiçbir hak iddia etmeyecektir. Bayinin merkezi dışında bildireceği ikinci adreslere yapılacak teslimatlar içinde bu madde hükümleri geçerlidir.
 5. ERLER deposunda teslimlerde teslim alacak kişi veya kişiler, sipariş sırasında kendilerine bildirilecek sipariş numarasını bildirerek ürün(leri) teslim alabilirler.
 6. ERLER gerek gördüğü taktirde her tür ek bilgi ve belge ve güvence isteyebilir. Bunların temin edilmemesi halinde ERLER’in malı teslim etmeme ve siparişi iptal etme yetkisi vardır.
 7. Nakliye ve kargo masrafları BAYİ’ye aittir. ERLER  dilediği oranda katkı payı sağlayabilir. Sağladığı katkı payından her zaman vazgeçebilir.
 8. Nakliye veya kargo bedeli ürünlerle birlikte veya ayrıca fatura edilebilir.

 

14. ARIZALI AYIPLI ÜRÜN İADESİ;

 1. Ürünlerde arıza ve ayıplara ilişkin yasal süreleri içinde tespit ve bildirimleri yapılması halinde ERLER bu ürünü iade alarak yeni ürün ile değiştirir.
 2. Ürün iadesine ilişkin prosedür erlerteknoloji.com.tr yayınlanır ve BAYİ bu prosedüre uyar. Bayi bu düzenlemenin aksine farklı bir prosedür uygulayamaz.

 

15. KONSİNYE SATIŞ YASAĞI;

 1. ERLER konsinye satış yapmamaktadır. Ürün peşin veya vadesinde ödenmek üzere satılır. Satılan mal arıza ve ayıp hükümleri dışında iade alınmaz.

 

16. FATURAYA İTİRAZ;

 1. Faturayı aldığı tarihten itibaren 8 gün içinde fatura bilgilerine itiraz etmediği takdirde içeriği ile birlikte kabul etmiş sayılır.

 

17. VADE FARKI;

 1. BAYİ’nin yaptığı geç ödemelere aylık %12 vade farkı uygulanır.
 2. ERLER  kendi tasarrufunda olmak üzere fatura bazında bu vade farkını azaltabilir veya artırabilir.
 3. Vade farkı, ilk faturaya ilave edilebileceği gibi, müstakil fatura ile de tanzim edilebilir.
 4. BAYİ vade farkı oranlarının ERLER  tarafından belirlenmesini kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt eder.

 

18.SERBEST FAİZ ANLAŞMASI;

 1. BAYİ, fatura, çek ve senet vs. sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir borcunu ödemekte temerrüde düşmesi halinde geciken ödemeye akdi faiz olarak en yüksek banka tüketici kredi faizi oranında faiz uygulanmasını kabul ve taahhüt eder.

 

19.KREDİ KARTI İLE ÖDEME –SANAL POS İŞLEMLERİ USUL KURALLARI;

 1. BAYİ, Erlerteknoloji.com üzerinden kullanacağı sanal POS işlemindeki kredi kartı ödeme talimatını eksiksiz doldurmayı ve ekinde istenen belgeleri tam ve gerçeğe uygun olarak vermeyi kabul eder.
 2. BAYİ, istenilen evrakların ERLER’e verilmemesinden veya eksik veya gerçeğe aykırı verilmesinden dolayı doğacak her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul eder.
 3. BAYİ cari hesabına alacak kaydedilecek her türlü kredi kartı ödemelerinde ERLER’in bankalara yapmak zorunda kalacağı geri ödemeleri, ERLER’in  cari hesabına döviz olarak ödemeyi taahhüt eder.
 4. Havale ile veya pos makineleri ile yapılan ödemelerdeki tüm banka komisyon vergi vs. ücretleri BAYİ’ye aittir.
 5. BAYİ, isterse firma ortaklarının kredi kartlarını erlerteknoloji.com.tr tanımlatmak ve ödemelerini otomatik yapmak için EK-4 formunu eksiksiz olarak doldurup ERLER’e gönderir.

 

20.ÖDEMELER;

 1. Faturalar üzerinde belirtilen vade tarihinde ödenir. BAYİ’nin cari hesap için verdiği çek ve senetler BAYİ’nin alacağı olarak cari hesaba kaydedilir.
 2. BAYİ’nin temerrüdü sonucunda, tahakkuk edecek faiz tutarı, faturaya ilave edileceği gibi münhasıran kesilecek fatura ile de BAYİ’nin hesabına borç olarak kaydedilir.

 

21.MUTABAKATLAR;

 1. BAYİ, ay sonu itibarı ile cari hesap mutabakatı için erlerteknoloji.com.tr yayınlanan cari hesap ekstresini inceler ve takip eden ayın 15’ine kadar varsa itirazını ve itirazına konu belgeleri yazılı, elektronik posta yada faks yoluyla ERLER’e bildirir.
 2. ERLER’e itiraza ilişkin bir bildirim yapılmadığında erlerteknoloji.com.tr  bulunan cari hesap ekstresini kayıtsız şartsız kabul etmiş olacağını BAYİ kabul ve taahhüt eder.

 

22.MUACCELİYET;

 1. BAYİ, ERLER’e  olan fatura borçları, vermiş olduğu kambiyo evrakları ve/veya sözleşmeden kaynaklanan herhangi borcunu süresi içinde ödemeyerek temerrüte düşmesi halinde bütün borçlarının muaccel olacağını ve herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın bunları bir kerede nakden ve defaten ödeyeceğini, ERLER’in mevcut teminatlarından bunları derhal mahsup etme yetkisi bulunduğunu bila kaydu şart ve bila rücu beyan kabul ve taahhüt eder.

23.TEMİNAT;

 1. BAYİ her türlü kredi kartlı alış veriş, sanal POS sisteminin kullanımı veya kredili çalışma ve sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmenin teminatı olarak işbu sözleşmenin imzalanması ile birlikte ……………………. TL.’lik kesin, şartsız ve süresiz banka teminat mektubunu ERLER e vermekle yükümlüdür.
 2. İşbu teminat mektubu, sözleşmenin geçerli bulunduğu sürece ERLER’de kalacak, yenilenmesi gerekerse yenilenecek ve tüm ilişkilerin sona erdirilerek hesabın tasfiyesi halinde, BAYİ’nin nihai borcu içinden alınabilmek şartı ile BAYİ’ye iade edilecektir.
 3. ERLER  kredi limitleri, BAYİ’nin cari hesap işleyişi, kendi takdir edeceği ve benzeri nedenlerle her zaman ek teminat mektubu talep edebilir, teminatların miktarını ERLER belirler.
 4. Teminatın ve/veya ek teminatın en geç istenildiği tarihten itibaren 10 gün içinde ve sipariş verilmiş ise mutlaka sevkiyattan önce sağlanması gerekir. Teminat süresinde verilmediği taktirde ERLER  işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini süreli veya süresiz, tamamen veya kısmen askıya alabilir, sevkiyatı durdurabilir, siparişi iptal edebilir veya bu nedenle sözleşmeyi fesih ederek mevcut alacaklarını mevcut teminatlardan mahsup ederek almaya sevkiyatı kesmeye, sipariş kabul etmemeye, teminat gücü ve risk hadlerinde sınırlı çalışmaya karar vermede tek başına yetkilidir.
 5. BAYİ İşbu sözleşme kapsamında teminat olarak ………………………………………………………………………………………………………………… vermiştir.

 

24.KEFALET;

 1. İş bu sözleşmede BAYİ’nin ERLER’e karşı olan her türlü borçlarından ve taahhütlü ve/veya edimlerinden veya BAYİ’nin karşılıksız çıkan çeklerinden veya ödenmeyen senetlerinden veya ödemediği fatura bedellerinden veya cezai şart dahil olmak üzere Sözleşmede kefil adı altında imzası bulunanlar olarak ERLER’e  karşı, BAYİ ile birlikte müşterek ve müteselsil olarak borçlu ve kefil olduğunu gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder.
 2. Bu kefalet, sözleşmenin yenilenmesi halinde de sözleşmenin devamı müddetince devam edecektir. Sözleşme tarafları ve kefiller taahhütlerini yerine getirmedikleri takdirde ERLER’in  BAYİ ve kefil hakkında münferit veya birlikte (tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile) takipte bulunmaya veya dava açmakta hakkı bulunduğunu kabul ve taahhüt ederler.

 

25. GARANTÖRLÜK;

 1. Garantör BAYİ’nin işbu sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ve borçlarının ödenmesine sınırsız ve süresiz olarak garantör olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 2. Sözleşmeyi imzalayan şirket yetkilisi sözleşmeyi şirketi için ve aynı zamanda kendi garantörlüğü açısından da imza ile kendisinin bizzat 1. Garantör olduğunu ve sözleşmeye atacağı imza ile bunu kayıtsız şartsız kabul ettiğini, kendisi haricinde başka garantörleri ayrıca sağlayacağını beyan ve taahhüt eder.

 

26.FESİH HALLERİ;

 1. ERLER , yönetimince alınacak idari karar doğrultusunda tek taraflı olarak dilediği zamanda sözleşmeyi fesih edebilir, sözleşme konusu edimleri erlerteknoloji.com.tr istemini süreli veya süresiz olarak durdurabilir.
 2. BAYİ işbu sözleşme dahilinde belirlenen yükümlülüklerden herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde veya ERLER  yazılı e-mail ile bildirimde bulunmak sureti ile BAYİ’nin bu sözleşme kapsamında sipariş verme yetkisini iptal etme ve sözleşmeyi herhangi bir önele gerek kalmaksızın derhal feshetme hakkına sahip olacaktır.
 3. Bu hakkın kullanılması halinde fesih iradesinin BAYİ’ye tebliğ edildiği tarihte sözleşme münfesih sayılacaktır.
 4. Bununla birlikte sözleşmenin işbu madde uyarınca feshi sebebiyle ERLER İn maruz kalacağı zararların tümünü BAYİ tazmin etmeyi taahhüt eder.
 5. Sözleşmenin feshi nedeniyle BAYİ, ERLER’den herhangi bir nam altında tazminat talebinde bulunamaz.
 6. BAYİ’nin ödemelerini aksatması, istenen teminatı vermemesi veya arttırmaması hallerinde ERLER her zaman sözleşmeyi fesheder.
 7. Fesih halinde ERLER sebep bildirmek zorunda değildir. Bu halde ERLER alacağı varsa alacağını elindeki teminatlardan karşılar, elindeki teminatlar alacağını karşılamağa yetmezse hukuki yollardan alacağını tahsil eder.
 8. BAYİ’nin vefatı veya fiilen işinde çalışmasına engel olacak sebeplerin zuhurunda, mirasçıları ile işbu sözleşmeyi devam ettirip ettirmemekte ERLER tamamen serbesttir.
 9. Ticareti terk, tasfiye, iflas, konkordato, borç ödemede acze düşme durumlarında ERLER ayrıca ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshe yetkilidir.
 10. BAYİ’nin borçlusu bulunduğu kambiyo senetlerinden dolayı ödememe protestosuna muhatap kalması durumunda protestoyu kaldırmaması veya kesinleşmiş icrai takibata rağmen bu takibatı kaldırmaması halleri “borç ödemede acze düşme” olarak kabul edilir.

 

27.DELİL SÖZLEŞMESİ;

 1. Bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğabilecek uyuşmazlıklarda ERLER’in  ticari defterleri, kayıtları ve elektronik ortamdaki kayıtları ile internet ortamındaki kayıtları H.U.M.K. 287. maddesi anlamında münhasır delil olacaktır.
 2. BAYİ bu kayıtların sağlıklı tutulup tutulmadığı konusunda yemin teklifinde bulunamaz, kendi kayıt ve defterlerini delil olarak ileri süremez.
 3. Ayrıca BAYİ bu kayıt ve belgelere karşı her türlü itiraz hakkından peşinen feragat eder.
 4. BAYİ işbu delil sözleşmesini içeren hükmün aksine bir iddiada ve delil sunma talebinde bulunamaz.

 

28.GEÇERLİ ADRESLER ve TEBLİGAT HÜKÜMLERİ;

 1. BAYİ ünvanının, ticari iş adresinin veya imzaya yetkili şahısların imza yetkilerinin herhangi bir nedenle değiştirilmesi halinde; bu değişiklikleri gerek fiilen gerekse ticaret sicilinde tescilini müteakip en geç 7 gün zarfında ERLER ‘e yazılı olarak bildirecektir. Bu değişikliklerin 7 günlük süre içinde ERLER’e bildirilmemesi halinde ŞENKA tarafından BAYİ’ye eski adres ve/veya unvan adı altında gönderilen fatura, mektup, sevk irsaliyesi vb. gibi tüm evraklar yeni adres ve ünvana gönderilmiş ve usulüne uygun tebliğ edilmiş sayılır.
 2. BAYİ eski imzaya yetkili kişilerce imzalanan senet, çek ve benzeri BAYİ’yi borç altına sokan evraktan dolayı doğmuş ve doğacak borçlara bila itiraz ödeyeceğini önceden kabul eder.
 3. Vekilin vekaleti sona erdirildiğinde ERLER’e derhal bildirilmelidir. Vekilin yaptığı işlemler azli veya istifası ERLER’e yazılı olarak bildirilene kadar geçerlidir.
 4. BAYİ duyuru mecrası olarak ERLER tarafından şenkanet’te belirtilmiş olan tüm duyuruları usulüne uygun olarak haberdar olmuş ve tebellüğ etmiş olarak kabul edeceğini bila itiraz beyan eder.

 

29. İHTİYATİ HACİZ VE TEDBİR;

 1. BAYİ, borcuna karşılık, mahsuben veya teminat olarak vermiş olduğu kambiyo evrakı, teminat mektubu, ipotek ve diğer evraka hiçbir protestoya veya ihbara gerek kalmadan ERLER tarafından işleme konulduğunda itiraz etmeyeceğini ve bunlar hakkında ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir uygulanma talebinde ERLER’in teminattan muaf olacağını, ERLER’in teminatsız ihtiyati haciz istemine şimdiden bila rücu bila kaydu şart kabul ve taahhüt ettiğini beyan eder.

 

30.YARGILAMA MASRAF VE ÜCRETLERİ;

 1. BAYİ’nin temerrüdü veya sözleşmeye aykırı davranışı sonucu doğacak alacağın tahsili zımnında ve/veya sözleşmeden kaynaklanan her tür borcun tahsili için ERLER’in mahkeme ve icra dairelerinde yasal takibat yapmak mecburiyetinde kalması halinde, BAYİ, ERLER’in  yaptığı tüm masraflarla birlikte, ERLER’in avukatına ödeyeceği %10 vekalet ücretini ve ERLER’in tahsilattan ödeyeceği cezaevi ve tahsil harçlarını, yasal işlemlerden doğacak her tür damga pulu harç ve rüsumlarını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

31.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ;

 1. ERLER bu sözleşmede ve sözleşme eklerinde kendisine tanınan tek taraflı yetki ile yapacağı değişiklikleri, sözleşmenin ifasına yönelik yöntem ve talimatları ve bilgi belge isteğine ilişkin yaratacağı usuli formları mevcut sözleşmeye ek yapmak suretiyle veya erlerteknoloji.com.tr ilan etmek suretiyle yapabilir. BAYİ bu ek talimat ve formları sözleşmenin eki olarak kabul edeceğini ve uygulayacağını şimdiden bila itiraz kabul eder.

 

32.HAKLARIN SÜREKLİLİĞİ;

 1. ERLER’in sözleşmede kendine tanınmış olan hak ve yetkilerinden bir kısmını kullanmamış olması hiçbir zaman bu hakkından feragat ettiği anlamına gelmez.

 

33.GENEL HÜKÜMLER;

 1. Bu sözleşmede bulunmayan hükümler hakkında Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili yasal mevzuat uygulanır.
 2. Sözleşme maddelerinden herhangi birinin yasal düzenlemeler nedeni ile iptali veya geçersiz hale gelmesi durumunda diğer maddeler ile birlikte sözleşme yürürlükte kalır.

 

34.YERİNE GEÇME;

 1. İş bu sözleşme taraflar arasında önceki tarihlerde başkaca yapılmış sözleşmeler var ise bunların yerine geçer. Önceki sözleşmelerden kaynaklanan ERLER hak ve alacak talep hakları ERLER için saklı hak teşkil eder.

35.ONAY;

 

 1. İşbu sözleşmeyi imzalayan taraflar temsil ettikleri şirketlerin yetkilisi oldukları ibraz ettikleri sirküler mucibince kabul edilirler.
 2. İmzada hazır bulunan ve sözleşmeye imzalarıyla hayat veren taraf temsilcileri, oluşacak imza ve evrak karışıklığından bahisle imza ve belge içeriklerine itirazda bulunamazlar. Bu halde ERLER’in elinde sözleşme suretleri esas belge sayılır ve bu belgeye göre değerlendirme yapılır.

 

36.CEZAİ ŞART;

 

 1. İşbu sözleşmenin BAYİ tarafından herhangi bir maddesinin ihlali nedeni ile ihtarlı veya ihtarsız ŞENKA tarafından feshi halinde verilen teminatın %30’u (23.mad.Belirtilen teminat değerinin %30’u) ERLER  tarafından ihtara gerek kalmaksızın cezai şart olarak nakde çevrilerek irad kaydedilir.
 2. BAYİ’nin sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlali sonucu ERLER’in  haklı nedenle akdi fesih etmesi durumunda, BAYİ vereceği/vermiş olduğu teminat bedelinin %30’u tutarındaki cezai şart bedelini talebi halinde en yüksek banka kredi faiziyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi, bu tutarın teminat içinden mahsup ile irat olarak kaydedilmesini kabul ve taahhüt eder.
 3. Teminatın müteakip kısmından da ERLER’in azminat, hak ve alacakları mahsup edilir. Bu işlemlerden sonra herhangi bir tutar artar ise artan kısım BAYİ’ye iade edilir. İrad kaydedilen kısım çıktıktan sonra teminatın kalan kısmının ERLER’in tazminat hak ve alacaklarını karşılamaması durumunda, ERLER’in tahsil edemediği alacak için takibat hakkı saklıdır.

 

37. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ;

 

 1. İşbu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girmiş olup 1yıl sürelidir.

 

 

 

 

 

38. YETKİ;

 

 1. İşbu sözleşme nedeni ile ihtilaf vukuunda Samsun Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
 2. İşbu 38 (otuzsekiz) ana madde ve 5 (beş) ekten oluşan sözleşme taraflarca okunmuş, anlaşılmış, kabul edilmiş ve .......................... tarihinde imza altına alınarak taraflara birer suret verilmiştir.

 

BAYİ                                                                                                                   BAYİLİK VEREN

                                                                                 

 

ERLER TEKNOLOJİ ELEKTRONİK

SERVİS.PETROL SAN.TİC A.Ş

 

 

MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİLLER

 

 1. ………………………… Amerikan Doları kadarı ile BAYİ’nin işbu sözleşmeden kaynaklanan ERLER’e olan borçlarına işbu sözleşmenin devamı müddetince müşterek müteselsilen kefil olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Ad-Soyad-İmza

 

 1. ……..…………………  Amerikan Doları kadarı ile BAYİ’nin işbu sözleşmeden kaynaklanan ŞENKA’ya olan borçlarına işbu sözleşmenin devamı müddetince müşterek müteselsilen kefil olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Ad-Soyad-İmza

 

GARANTÖR

 

Sınırsız ve süresiz olarak işbu sözleşmeden kaynaklanan ERLER’e olan borçlara ve sözleşmenin edimlerinin yerine getirilmesine garantör olduğumu kabul, beyan ve taahüt ederim.

 

Ad-Soyad-İmza-Kaşe

 

EK-1

TAAHHÜTNAME

 

ERLER TEKNOLOJİ ELEKTRONİK ELEKTRİK PETROL A.Ş nden satın aldığımız ve alacağımız emtia karşılığında vermiş olduğumuz bonolarımızdan herhangi birisinin vadesinde ödenmemesi durumunda, müteakip vadeli diğer bütün bonolarımızın muacceliyet kesbedeceğini, tarafımıza hiçbir ihbar ve ihtara ve ademi tediye protestosuna mahal kalmaksızın borcumuzun ve bonolarımızın tamamı hakkında alacaklının her türlü kanuni takibi başlatmakta serbest ve hakkı olduğunu bila kaydu şart beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

 

ÜNVANI                                                        :

FİRMA KAŞESİ VE YETKİLİ İSİM VE İMZASI            :

ADRESİ                                                          :

TARİH                                                             :

 

 

Yukarıda kimlik bilgilerimin yer aldığı üzere .................................................................. BAYİ’YE, ERLER tarafından gönderilmiş emtia/kargoyu teslim almaya yetkili kılındığımı, bununla ilgili her tür sorumlulukları üstlenmiş olduğumu, ilgili teslimat evrakını imzalayarak teslim almaya ve irsaliye ve faturaları ve emtiayı tarafıma yetki vermiş olan firma adına aldığımı/alacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

TESLİM ALMA YETKİLİSİ ADI SOYADI VE İMZASI  :

 

 

Yukarıda bildirmiş olduğumuz şahsın şirketimiz adına gönderilen emtia/kargoyu teslim almaya yetkili kılındığını ve ilgili tüm sorumlulukların tarafımıza ait olduğunu, yetkili tarafından teslim alınan emtia/kargo ve evrakın tarafımızca alınmış kabul edileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

ŞİRKET KAŞESİ VE YETKİLİ İMZASI                           :

 

 

 

EK-2

 

BAYİ BİLGİ FORMU

 

Firma Adı                                          :

Adres                                                            :

Posta Kodu                                      :

Vergi Numarası                              :

Vergi Dairesi                                               :

Tel                                                      :

Faks                                                   :

Elektronik Posta Adresi                 :

Sipariş Vermeye Yetkili Kişiler     :          

 

 

EK-3

 

FARKLI ADRES FORMU

 

Firma Adı                                          :

Teslim Alma Yetkilisinin

Adı Soyadı                                       :

TC Kimlik No                                                :

Adres                                                            :

İlçe                                                    :

İl                                                         :

Posta Kodu                                      :

Telefon                                              :

GSM                                                  :

Tarih                                                  :

 

 

 

 

EK-4

 

ERLER TEKNOLOJİ ELEKTRONİK ELEKTRİK PETROL A.Ş  KREDİ KARTI ÖDEME FORMU

 

Müşteri Ünvanı                                            :

Kredi Kartı Hamilinin

Adı Soyadı                                                   :

Baba Adı                                                      :

Ev Telefonu                                                  :

Ev Adresi                                                      :

Cep Telefonu                                              :

İş Telefonu                                                   :

İş Adresi                                                       :

Kredi Kartı Tipi; Visa/MasterCard                       :

Kredi Kartı Numarası                                 :

Kredi Kartı Güvenlik No                            :

Kredi Kartı S.Kullanma Tarihi : Ay : Yıl     :

Kredi Kartı Banka Adı                                :

 

ERLER TEKNOLOJİ ELEKTONİK ELEKTRİK PETROL A.Ş erlerteknoloji.com.tr İnternet satış sitesi kanalıyla satışa arz edilen ürünleri almak için kredi kartı ödemesi yapmak istediğim takdirde almak istediğim ürünlerin bedellerinin o gün erlerteknoloji.com.tr’ye  duyurulan ERLER kuru üzerinden hesaplanarak TL  karşılığının kredi kartı hesabıma borç kaydedilmesini ve bu tutarın ERLER ile ilgili hesaplarına yine ERLER tarafından belirlenecek banka kanalıyla alacak kaydedilmesini kabul ediyorum.

 

Tarih                                                                          :

 

Firma / Kaşe / İmza Kart Hamili / İsim / İmza      :

 

 

 

 

 

 

EK 5

 

BAYİ’nin ERLER’e VERMESİ GEREKEN TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEK METNİ

 

Sayın ERLER TEKNOLOJİ ELEKTRONİK PETROL SAN TİC. A.Ş

 

Şirketiniz ile ……………………............................ (bundan böyle iş bu teminat mektubunda BAYİ olarak anılacaktır) arasında imzalanan Bayilik Sözleşmesi sebebiyle BAYİ’nin sözleşmedeki edimlerini, yükümlülüklerini, taahhüt ve kabullerini yerine getirmemesi veya eksik getirmesi veya zamanında yerine getirememesi, BAYİ’nin eylem ve işlemleri sebebi ile ERLER TEKNOLOJİ ELEKTRONİK PETROL SAN TİC. A.Ş’ye verilebilecek maddi zararlar, BAYİ’nin kanunen veya sözleşme sebebi ile yapmak zorunda olduğu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden dolayı ERLER TEKNOLOJİ ELEKTRONİK PETROL SAN TİC. A.Ş tarafından yapılan her türlü ödemenin karşılanması, teslim alınan ürün bedellerinin veya mal hizmet faturalarının veya bunların mukabili verilen kıymetli evrakın bedellerinin ödenmemesi veya ilgili maddedeki vade farkının ve ilgili maddedeki cezai şartın ödenmemesi durumlarında bu durumlardan herhangi birini bildiren ilk yazılı talebiniz üzerine önceden ihtarname keşidesine, hüküm alınmasına ve Bayi’nin izninin alınmasına gerek olmaksızın ………………............................... TL’sine kadar talep edilen miktarı derhal ve nakden ödeyeceğimizi Bankamız ad ve hesabına kabul ve taahhüt ederiz.

 

İş bu teminat mektubu süresiz olarak düzenlemiştir.

..........................…………Bankası